بررسی مهمترین تحولات جهانی محور دیدار کری با پوتین و لاوروف در روسیه