ناظرفنی مسابقات جهانی تکواندو: کار تکواندوی ایران فوق‌العاده است