رئیس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شدند