بررسی وضعیت حوزه علمیه خواهران در گفت گوی شفقنا با ...