سیتی برای جذب پوگبا، بازیکن سابق بارسلونا را پیشنهاد کرد