چرا پارک خودرو آن هم مقابل در آتش نشانی...؟!/ بدهی همیشگی مشترکان گاز تا کی ادامه دارد...؟!