سر پرسپولیس را بریدند/تا قبل از فصل نقل و انتقالات تكلیف پرسپیولس مشخص شود