بخش‌های پاراکلینیک مرکز بیماران خاص خراسان جنوبی راه‌اندازی می‌شود