ساختار عجیب قدرت و نتایج شگفت‌انگیز انتخابات در بریتانیا