برپایی غرفه سازمان پارک‌های منطقه 10 در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه