حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تشریح کرد:آیا حج برای ...