شناسایی و معرفی قابلیت‌های فرهنگی و هنری کردستان اولویت اداره ارشاد است