رحمتی: آقایان! جواب هواداران استقلال را فنی بدهید! (شوت)