حضور در «شمعدونی» برایم نگران کننده بود/ سروش صحت یک مدیر خوب و مهربان است