ماه رمضان کمبود مرغ نداریم/ تأمین بازار از محل ذخیره‌سازی