تخصیص بیش از یک هزار میلیارد تومان به بخش سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه