مسابقات کاپ یک کشوری رفتینگ انتخابی تیم ملی برگزار می‌شود