الله‌مرادی: پیشمرگان مسلمان کرد نماد واقعی همدلی و هم‌زبانی بودند