آثار علامه طباطبایی، حسن زاد‌ه‌ی آملی و آیت الله سبحانی به صورت نرم‌افزار دیجیتال میشوند