دیابت، فشار خون و سیگار از عوامل تشدید کننده آلزایمر هستند