استخدام تایپیست و بازاریاب در شرکت موبایل مرکزی شیراز واقع در استان فارس