تولید خودروی روز دنیا در تبریز/ آماده همکاری نزدیک با کشورهای شمال اروپا هستیم