«امپراتوری ابتذال»؛ نگاهی به نقش یهودیان در صنعت پرسود فحشاء +تصاویر