آتیلا حجازی : مشخص بود بار کج استقلال به منزل نمی رسد