رای 50 درصد مردم به برد پرسپولیس در دربی 80 و بدترین فصل قلعه نویی