بهره برداری از 8 جایگاه جدید CNG‌ از ابتدای سال 94 تاکنون