برگزاری دیدار دوستانه و اردوی 8 روزه فرنگی‌کاران در شیکاگو