انتظار فردوسی‌پور از دولت تدبیر/ پرسپولیس برنده دربی پیامکی!