آمریکا، کماکان در صدر جدول بالاترین آمار نرخ زندانی/ ۲.۵ میلیون نفر گرفتار نهادهای کیفری آمریکا هستن