پیش بینی اس ام اسی دربی ؛پرسپولیس 2-1 می برد!(عکس)