پرداخت وجه ماهانه ثابت تاکسیران‌ها به شرکت‌های خصوصی منتفی شد