استخدام بازاریاب در صنایع غذایی راک لبن واقع در استان قم