استخدام بازاریاب در شرکت ردیاب خودرو واقع در استان یزد