مرگ یک مبتلا و ثبت 9 مورد دیگر ابتلا به کرونا در عربستان