شکست تلخ آرسنال در لندن/ شاگردان ونگر منچستری‌ها را امیدوار کردند