کسی که سال‌ها با صدایش هنرنمایی می‌کرد، یک‌باره حرف نزد