هیجان ظاهری شبکه‌های اجتماعی، استفاده منطقی از آنها را خدشه‌دار می‌کند