سرمربی صبا: من را حذف کنید اشکال ندارد ولی فوتبال را درست کنید