باتری ساعت هوشمند Swatch می تواند بدون نیاز به شارژ مجدد تا 6 ماه کار کند