فیلم/ ترفند عنایتی برای ندیدن له شدن استقلال زیر چرخ تراکتور