گاف با مزه سایت فدراسیون/ کفاشیان نایب قهرمان کنفدراسیون فوتبال آسیا شد!