باورتان می شود که اگر سامسونگ نبود، اپل واچ هم وجود نداشت!