فغانی:دیپلم را به زور گرفتم/دستمزد جام جهانی بلوکه شد-ویدئو (بخش اول)