نهمین جشنواره فیلم و عکس ژیار با معرفی آثار برتر به پایان رسید