اشتباهات وحشتناک برنامه نود ادامه دارد/ استقلال و چهارتایی شدن!