اقدام ویژه گواردیولا/ غیبت نویر و تیاگو در تمرین گروهی قبل از دیدار با بارسا+فیلم