رونمايي از 11 عنوان كتاب در حوزه اخلاق فناوري اطلاعات در نمايشگاه كتاب تهران