آیا مایکروسافت می خواهد ویندوز را بکشد و دیگر از نسخه ی بعدی ویندوز خبری نخواهد بود؟!