مورینیو بیشتر از همه از خداحافظی جرارد ناراحت شد+ کاریکاتور