عمل جراحی دوم صالحی هم موفقیت‌آمیز بود/ آخرین وضعیت